Еко Плант Сервиз ЕООД – Пречиствателни станции за отпадъчни води

Доставка и монтаж на мембранни модули от POREFLON

Патентован материал с 50-годишна история. POREFLON е иновативен порест материал, произведен от Sumitomo Electric от 100% политетрафлуоретилен (PTFE) с първи патент на своята технология за разширяване на PTFE през 1962 г. POREFLON има четири важни характеристики. Отличната химическа устойчивост на киселини, основи и разтворители превъзхожда тази на поливинилиден дифлуорид (PVDF) или полиетилен (PE). Якост, позволяваща продължителен период на употреба. Най-висока порьозност сред конкурентните мембрани и висока водопропускливост. И термоустойчивост, която позволява филтриране на мембраната дори при температура до 200 ° C. Съвременния POREFLON модул използва композитна структура с мембрана от кухи влакна с големи пори и добра пропускливост, обвита с ултра тънък слой с малки пори. Външната мембрана има размер на порите 0,1 μm, докато вътрешната мембрана на порите е 2 μm, за обща порьозност 80%. Тази композитна мембрана от кухи влакна от PTFE предлага както висока якост, така и висок дебит. Последователните подобрения увеличават скоростта на потока почти четири пъти, като същевременно намаляват разходите до една четвърт от предишните продукти. Това позволява въвеждането на POREFLON модулите в масово производство и широкото им използване за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води. Развитието на тази технология беше възможно благодарение на експертните познания на Sumitomo Electric като производител на електрически проводници.