Еко Плант Сервиз ЕООД – Пречиствателни станции за отпадъчни води

Домашна пречиствателна станция от 5 до 50 ЕЖ

Сертифицирана пречиствателна станция за Вашия дом

През есента на 2019 фирма Еко Плант Сервиз ЕООД получи на Пловдивския есенен панаир златен медал за представянето на домашната пречиствателна станция (ПСОВ) ЕКО-5. Продукта притежава сертификат издаден TÜV SÜD Czech s.r.o.  и показва отлични качества на пречистваната вода. Пречиствателното съоръжение притежава европейски сертификат за изпълнение на норма EN 12566-3 и водата на изхода е почти 99% пречистена.  ПСОВ работи на SBR принцип – био реактор с циклична последователност. Биологичната част е проектирана като активиране с карбонизация през периода на нитрификация и биологично елиминиране на фосфор чрез асимилация в биомаса. Пречиствателната станция EKO се характеризира с цикличната си работа, при която фазата на постепенно напълване с аериране е последвана от фазата на нитрификация и фазата на утаяване с последващо изпомпване на пречистената вода от реактора. В реактора се поставя 1 потопяема помпа с поплавков превключвател за изпомпване на пречистена вода. Пречистената вода след пречиствателната станция, може да се събира в резервоар и да се използва за поливни нужди или да се отведе подпочвено в дренажна система. Работата  на ЕКО 5  е напълно автоматизирана, обслужването е лесно и достъпно. Фирма Еко Плант сервиз ЕООД предлага ПСОВ с цялостна интсталация до ключ, а в последствие и комплексен сервиз.

Технологична схема на домашна пречиствателна станция

ЕКО 5 - Технологична схема

Работен режим на пречиствателна станция

Основни технически и технологични параметри на ПСОВ ЕКО

размери Пречиствателна Станция ЕКО