Защо Еко Плант Сервиз ЕООД?

Основната специализация на фирма Еко Плант сервиз ЕООД е  проектирането на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води, доставка и монтаж на оборудване за ПСОВ, доставка и монтаж на сертифицирани домашни пречиствателни станции от 5 до 50 ЕЖ, консултации по съществуващи ПСОВ и реконстуркция на съществуващи ПСОВ.

При проектирането на ПСОВ се влагат както класически така и модерни технологии като например пречистване с биологични реактори с потопяеми мембрани. Мембранните биологични реактори (MBR) стават все по-актуални през последните години.

Понастоящем третирането на отпадъчните води е силно дискутиран проблем поради продължаващите климатични промени и по-осъзнатия подход на хората в поведението към природата. Зачестилите периоди на засушаване, превръщат потоците на пречистените отпадъчни води в значителна част от общия поток водни обеми.

Нашето съвремие изисква да обърнем все по-голямо внимание на пречистването на отпадъчните води. Осъзнавайки нуждата от все по-добро пречистване на отпадъчните води създадохме фирма, разполагаща с тим от специалисти умеещи да прилагат както класическите технологии за пречистване на отпадъчните води, така и най-модерните технологии.

През 1989 година учените в Токийския университет със своите проучвания дават силен тласък на използването на така наречените попотяеми Мембранни биореактори, което продължават и днес и придобива все по-голямо значение по целия свят.

Мембранните биореактори дават възможност за пречистване дори на възникващите във водата микрозамърсители. Те предлагат решение, което е голям принос при днешното засушаване, а то е повторното използване на отпадъчните води за промишлени нужди или пък в селското стопанство. Освен това помагат да бъдат изчистени дори и възникващите микрозамърсители и затова са незаменими там където изискванията за пречистваната вода са най-високи.

Необходими са навсякъде, където пречистената вода се зауства в реки, които по-късно се ползват за питейни нужди.

Основни предимства на Мембранните биореактори (MBR):

– По-малко пространство необходимо за разполагане на технологията

– По-голямата концентрация и по-високата възраст на биомасата при Мембранните биореактори, позволява производителноста на пречистване на съществуващи пречиствателни станции да се увеличи, без да се изисква увеличаване на обема на резервоара.

– Простота и надеждност – Функционирането на MBR системите е по-предвидимо, като по този начин  има възможност за автоматизация на процесите и избягване на чести ръчни намеси. Преимуществото на MBR също е, че могат да се използват   селективно- в определени моменти от времето или в определени  сезони по избор.

– Високо качество на пречистваните води

– Полученото качество на пречистената отпадъчна вода е едно от основните предимства на мембраната технология. Качеството на пермеата е на ниво, което позволява да се използва повторно (например за технологична вода, напояване, измиване, изкуствени езера и  др.). Всички бактерии и вируси се задържат върху мембраните, като на изхода на ПСОВ те са около 0. Това не е възможно да се случи в конвенционалните резервоарите за утаяване.

Услуги

Проектиране на ПСОВ

Проектиране на реконструкции и интензификации на съществуващи ПСОВ

Консултиране на съществуващи
ПСОВ

Проектиране на сондажи

Проектиране на ПСОВ

Проектиране на реконструкции и интензификации на съществуващи ПСОВ

Консултиране на съществуващи
ПСОВ

Проектиране на сондажи

Продукти

Домашни пречиствателни станции от 5 до 50 ЕЖ

Доставка и монтаж на мембранни модули POREFLON

Доставка и монтаж на мембранни модули Mitsubishi Rayon​

Списък на продукти

Референции

Реконструкция на ПСОВ за промишлени отпадъчни води от кожарска фабрика на фирма „Ледър Тренд“ЕООД

За пречистване на индустриалните ни води бе използвана мембранна технология, която гарантира високо качество на пречистваната вода и дава възможност за пълно използване на съществуващите съоръжения. Качествените параметри на пречистваната вода напълно отговарят на изискванията на Българската нормативна уредба.

Димитър Атанасов Камбов
Управител
Ледър Тренд ЕООД

Монтаж на ПСОВ и каломаслоуловител за пречистване на за промишлени отпадъчни води и водоснабдителна система за подземна вода към автосервиз на фирма „Кар пауър БГ“ ЕООД

За пречистване на индустриалните ни води бе използвана SBR технология и каломаслоуловител тип I, които гарантират високо качество на пречистваната вода и дават възможност за пълно използване на съществуващите съоръжения. Качествените параметри на пречистваната вода напълно отговарят на изискванията на Българската нормативна уредба.

Петко Клинков
Управител
Кар пауър БГ ЕООД

Монтаж на домашна ПСОВ

Имах сключен договор с „ЕКО ПЛАНТ СЕРВИЗ „ЕООД за  доставка и монтаж на пречисвателна станция за отпадъчни води от 5 живущи в двора на вилата ми. Фирмата ми достави и инсталира чешка пречисвателна станция. Изпълнението на обекта бе извършено в срок и качествено, с голям професионализъм и при спазване на договорените по договора условия. Подробно ми бе обяснен процеса на работа на ПС.

Ползвам ПС през цялото лято. ПС работи безпроблемно, като изхвърля чистата вода в голям бидон, от където се използва за поливане на дръвчета, цветя, трева и пр.

Благодаря за добре свършената работа и ги препоръчвам, като надежден с голям професионализъм  и опит изпълнител по доставка, монтаж и сервизно обслужване на  пречисвателни станци.

Венета Богданова

Изпълнение на ПСОВ

Искам да изкажа, благодарност от свършената работа. Благодаря на инж. Иван Заяков и фирма Еко Плант Сервиз за съветите, направата и изпълнението на пречиствателната станция! За отзивчивостта, за винаги компетентни и практични решения на нашите въпроси!

Зорница Аргирова

Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за ПСОВ

Доставката и монтажа на оборудването за ПСОВ беше изпълнена професионално в срок, като бяха спазени всички наши изисквания и очаквания по отношение на качеството.

Договорената услуга беше извършена с най-подходящата технология за пречистване на отпадъчни води, която  отговори на нашите потребности, като подходиха индивидуално към потребностите и желанията ни.

Успешната съвместна работа с фирма Еко Плант Сервиз ЕООД, при която Господин Иван Заяков прояви професионализъм и опит, ни дава основание да  я препоръчаме като надежден и коректен партньор

Лъкшъри интериор ЕООД Управител Борислав Адамов

За контакт

Еко Плант Сервиз ЕООД

Александър Стамболийски 24

4101 Куклен

България

E-mail: office@ekoplant.bg